“Man har ju fått höra neger” : Fotboll och integration ur ett livsberättelseperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Författare: Adis Cikotic; Enes Ahmetovic; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Studien omfattar fotbollens möjligheter att tjäna samhället som integrationsarena. Det övergripande syftet med studien handlar om att kartlägga hur individer med utländsk bakgrund uppfattar och upplever vardagen inom den svenska fotbollsrörelsen ur integrationssynpunkt. Med utgångspunkt i livsberättelser från de som har erfarenhet av saken redogör studien integrationsläget i det som benämns för att vara landets nationalsport. Ett brett tvärsnitt av herr- och damfotbollsspelare från landets högsta ligor till amatörligorna tas i beaktande. Blod, svett och tårar genomsyrar de livsberättelser som ligger till grund för klargörandet av situationen inom fotbollsrörelsen. Den framtagna empirin sätts i relation till tidigare genomförd forskning samt till livsberättelse som teoretisk utgångspunkt, för att klargöra fotbollens funktion i samhällets integrationsprocess. Resultatet redovisar att informanterna har ett förtroende för fotbollens möjligheter att förena människor av olika kulturer och bakgrunder, men deras erfarenheter vittnar om att den ofta glorifierade fotbollen har en baksida där spår av rasism och diskriminering utlämnas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)