Är gratis gott? : En uppsats om barns läkemedelskonsumtion och kostnadsfrihet

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Den första januari 2016 implementerades en reform som innebar gratis receptbelagda läkemedel för barn mellan 0–17 år. I den här uppsatsen undersöks hur läkemedelskonsumtionen påverkats av kostnadsfriheten. Det exogena prisfallets effekter undersöks genom en difference- in-differences-beräkning med registerdata från Socialstyrelsens läkemedelsregister. Beräkningen kompletteras med grafiska analyser av läkemedelskonsumtionens trendutveckling. Uppsatsens huvudresultat är att kostnadsfriheten haft en positiv effekt på läkemedelskonsumtion. Dock råder osäkerhet i uppskattningen av effektens storlek då antagandet om parallella trender inte uppfylls. Vidare finner undersökningen att olika läkemedelsgrupper påverkats i olika grad av kostnadsfriheten. Det tyder på att priskänslighet och beslutsutrymme varierar mellan läkemedelsgrupper, och att risken för moral hazard är olika. Konsumtionen av läkemedelsgrupper som antogs vara mer livsnödvändiga, som exempelvis antibiotika, uppvisade inget märkbart trendskifte. Mindre essentiella varor, som exempelvis aknemedel, påverkades positivt av kostnadsfriheten. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)