Handledning i casual-spel : Konsten att lära ut ett komplext spel på ett intuitivt sätt

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

Författare: Anton Bohlin; [2017]

Nyckelord: spel; handledning;

Sammanfattning: Spel i utbildande syfte blir allt vanligare för att lära barn nya koncept och aktivera deras hjärnor.För att lyckas fånga barnens uppmärksamhet och få dem att leva sig in i spelet krävs att man introducerar spelet på ett bra sätt.Så hur skapar man en intressant och lärande handledning för barn till ett relativt komplext pussel brädspel?Det är vad jag har undersökt i den här uppsatsen genom att göra en litteratur studie och sedan använda kunskapen för att skapa en handledning till spelet Entangled.Entangled är ett pussel brädspel som strävar mot att lära ut grunderna till kvantmekansik sammanflätning. För att ett spel ska bli bra krävs det att alla delar av spelet jobbar tillsammans på samma nivå. Vad jag menar är t.ex. spelets regler, spelmekanik och grafik. Alla delar måste fungera tillsammans för att det slutliga spelet ska bli en bra helhetsupplevelse. Utöver det så krävs det att man förklarar spelets regler och spelmekanik och det görs vanligast av en handledning i spelet, som introducerar hur spelet fungerar. Entangled är skapat i javascript med hjälp av ramverket Phaser.io för att lättare hantera grafik, animationer och andra objekt. Entangled utvecklades från början av andra studenter, på Linköpings Universitet, med ett annat namn.Under mitt examensarbete har Entangled ändrats för att öka spelupplevelsen och inlevelse genom att byta grafik och införa en handledning.För att utvärdera om ändringarna i spelet fungerar bra utfördes en undersökning i form av bevakade sessioner.I undersökningen deltog 10 personer i åldrarna 8-25år, där testpersonerna fick spela Entangled och sedan svara på två enkäter, IEQ och PANAS. Försöker man skapa handledning, där målet är att få den nya spelaren att investera tid och skapa en koppling till spelet, är det viktigt att handledningen inte ger för mycket hjälp.Detta gör att den nya spelaren får tänka mer och blir mer involverad i spelet.Däremot om man ger den nya spelaren för lite information ger det motsatt effekt, balansen mellan vad som är för mycket och för lite kan minst sagt vara svår att fastställa.I Entangled tyckte testpersonerna att handledningen inte var tillräckligt förklarande, men de gav inte upp och fortsatte försöka tills de lyckades.Detta kan vara en anledning till varför resultatet ifrån undersökningen var förhållandevis positivt, testpersonerna blev mer involverade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)