Hjälpmedlet Iris : Framtagning av ett hjälpmedel för kommunikaton och omgivningskontroll

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Författare: Jennifer Hansen; Matilda Slade; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Uppdragsgivarna till detta arbete är företaget Abilia som arbetar med hjälpmedel för funktionshindrade. I nuläget är hjälpmedlen inom kategorierna kommunikation och omgivningskontroll kostsamma och kan i stor grad inte anpassas efter personliga preferenser kring utseende och storlek. Därför vill Abilia nu modernisera hjälpmedlen och utveckla ett nytt koncept som utgår från en vanlig smartphone eller surfplatta. Uppdraget blev därmed att ta fram en inkapsling till en hjälpmedelsmodul som tillsammans med en smartphone eller surfplatta skall kunna ersätta de befintliga hjälpmedlen. För att sammanbinda hjälpmedlet med smartphonen eller surfplattan skulle även universalfästen tas fram.Arbetet inleddes med en förstudie som bland annat bestod av en marknadsundersökning och ett besök hos en av Abilias kunder. Utifrån förstudien och Abilias kravspecifikation togs sedan inkapslingen av hjälpmedlet, som fick namnet Iris, och två universalfästen för smartphones och surfplattor fram. Under utvecklingsprocessen användes metoder så som QFD, morfologisk matris och moodboard.Iris fungerar som ett kommunikationshjälpmedel genom att den är försedd med en högtalare. Då Iris är kopplad via Bluetooth till en surfplatta eller smartphone skall användaren skriva ett meddelande på denna enhet som sedan spelas upp av Iris. På ett liknande sätt fungerar Iris funktioner för omgivningskontroll, då används surfplattan eller smartphonen som en fjärrkontroll och skickar kommandon till Iris via Bluetooth. Iris skickar sedan vidare dessa kommandon via IR eller radiovågor till andra enheter i hemmet.Ett litet och ett stort universalfäste har tagits fram. Det mindre passar till smartphones och surfplattor från 4,5 tum till 8,9 tum och det större passar till surfplattor från 9,0 tum till 12 tum. Fästenas dimensioner anpassas med hjälp av tre justerbara armar som kan spännas fast i olika lägen med hjälp av stoppskruvar. För att ge stöd åt smartphones och surfplattor med olika tjocklekar har armarna försetts med vinklade grepp, där ett av dem kan tas bort utan verktyg för att underlätta isättning och urtagning. Fästet träs på Iris och fästs med hjälp av en spårfunktion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)