¿Nuevo plan de estudio - nuevas actividades para evaluar en la destreza de expresión escrita? Análisis de las pruebas escritas de un manual escolar

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Sammanfattning: Som blivande lärare i spanska har jag intresserat mig för aktiviteterna som används i skriftliga prov för bedömning av den produktiva färdigheten, att skriva. Den nya läroplanen som trädde i kraft 2011 har i högre grad utgått från Europarådet referensramen för språk, GERS. Den språksyn som förespråkas i dessa dokument är den kommunikativa och för att stödja lärandet är det den formativa bedömningen som lyfts fram av Skolverket. Jag har erfarenhet av att läroböcker med tillhörande prov gjorda innan 2011 används på högstadieskolor i Sverige. Syftet med denna uppsats är därför att jämföra aktiviteterna i proven till läroboken Colores 7 (2008) för att bedöma denna färdighet med synen på hur den ska bedömas enligt direktiven från Skolverket och Europarådet. Analysen av proven består av att studera strukturen av aktiviteterna samt målen i lärarhandledningen.Resultatet av studien visar att aktiviteterna i proven till stor del består av ord och grammatik medan aktiviteterna som föreslås av Europarådet och Skolverket har en kommunikativ funktion och kan vara i form av till exempel ett brev. De analyserade aktiviteterna kan däremot ses som användbara inför en kommunikativ aktivitet för att se om eleverna har ordförrådet eller grammatiken som krävseller om de behöver mer hjälp. På så sätt kan de användas för den formativa bedömningen, men i enighet med direktiven från Skolverket och Europarådet är det även behövligt med aktiviteter med ettkommunikativt syfte för att utveckla den skriftliga förmågan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)