Vad är Liberalernas liberalism? : En idéanalys av Liberalernas partiprogram 1934–2019

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: This essay is about ideological change within the Liberal Party in Sweden between its modern founding in 1934 to 2019. In this period there has also been a change in what liberalism is, and its ideological stances has shifted. How has this change affected the Liberal Party in Sweden, and what denomination of liberalism has been the dominant one in the party programs adopted during the period between 1934 and 2019?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)