Hållbarhetsbegreppets relevans bland gymnasielever : Har geografiundervisningen någon betydelse för deras uppfattning av begreppet hållbar utveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

Författare: Adam Hultén; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)