“Det är han med den tjocka plånboken som styr” : En feministisk kritisk diskursanalys av framställningar av sugardating på Flashback Forum

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien är att kritiskt undersöka diskurserna kring sugardating och de diskursiva framställningarna av sugardaters på Flashback Forum, utifrån diskursernas återspegling av ojämlika genus- och maktförhållanden. Studien utforskar även den tvetydiga kopplingen mellan sugardating och prostitution på onlineforumet. Denna kvalitativa studie har sitt avstamp i en feministisk kritisk diskursanalys som har varit studiens teoretiska och metodologiska ramverk. Resultatet av studien visar att sugardating huvudsakligen framställs som ett ömsesidigt arrangemang som baseras på jämlika och fria villkor. Dock begränsas detta när sugarbabies underförstått förväntas gå med på sex. En feministisk analys inspirerad av radikalfeministisk teoribildning samt begreppet postfeminism ger dessutom kopplingen mellan sugardating och prostitution en dubbel tvetydighet. Slutligen diskuterar studien hur de positiva framställningarna av sugardating kan påverka nyfikna personer till ett eventuellt inträde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)