”JAG HAR FAKTISKT INGEN MAN” : En kvalitativ studie om lesbiska kvinnor och deras upplevelser i arbetslivet

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Margarita Mezler; Felicia Lundstedt; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna uppsats har ämnat att undersöka och belysa svenska lesbiska kvinnors upplevelser av att vara homosexuell i arbetslivet. Genom kvalitativa intervjuer med 6 lesbiska kvinnor runt om i Sverige har vi genom tematisk analys fått fram två huvudsakliga teman. Det första teman är “lesbiskhet som en resurs” och det andra teman är “utmaningar och strategier för lesbiska i arbetslivet”. Resultatet visade att det som lesbiska kvinnor uppfattade som en resurs var att de hade en mer jämställd arbetsfördelning kring det emotionella arbetet, vilket hjälpte dem att balansera familj och lönearbete, samtidigt som lönearbetets höga krav ändå skapade en konflikt mellan dessa. Det som lesbiska kvinnor uppfattade som ett hinder var heteronormen i arbetslivet, vilket de hanterade genom två strategier, att antingen anpassa sig efter eller göra motstånd mot heteronormen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)