Att vara mellanchef i Svenska kyrkan : en studie om den prästerliga mellanchefen i tio stora pastorat efter strukturförändringen 1 januari 2014

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Författare: Ann-christine Borg; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)