Byggnadskultur och nationsbygge Arkitekt Einar Rudskog och skapandet av en åländsk byggnadsstil

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Sammanfattning: Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen med huvudområdet kulturvård 2019, 30 hpAvancerad nivå2019:23

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)