Patienters upplevelser av brister i patientsäkerheten i omvårdnadsarbetet inom slutenvård : En allmän litteraturöversikt

Detta är en M1-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

Författare: Olivia Mårtensson; Anna Nihlén; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)