Twitter förutsäger OMXS30? : En studie om sentimentanalys och förutsägande av OMXS30

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Denna studie undersöker om sentimentet bland svenska Twitteranvändare kan vara en förutsägande faktor för förändringar av OMXS30. Studiens tillvägagångssätt är av kvantitativ sort där ett datorprogram skapas, vars uppgift är att hämta samt analysera data i realtid rörande sentimentet på Twitter. Vi erhåller blandade resultat av sentimentets förmåga att förutsäga förändringar av OMXS30. Modellen presterar bäst vid fyra dagars förskjutning, där det finns indikationer vilka tyder på att det är möjligt att förutspå svenskt aktieindex. Men då data insamlats under begränsad period kan dessa resultats relevans diskuteras. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)