Sjuksköterskors erfarenheter av smärtbedömning för smärtbehandling av patienter med substansbrukssyndrom

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

Författare: Rivan Shilish; Nabaa Alshebly; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)