The expression of taste regime in consumer practices in home decoration context

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Författare: Yulia Pomeltsova; [2017-10-13]

Nyckelord: taste regime; consumer practices;

Sammanfattning: MSc in Marketing and Consumption

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)