Analys av begreppet islamofobi : En studie om islamofobins koppling till rasism och främlingsfientlighet och dess bakomliggande faktorer

Detta är en L2-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

Författare: Ronita Voca; [2020]

Nyckelord: Islamofobi; främlingsfientlighet; rasism;

Sammanfattning: Rapporten undersöker olika forskares definitioner av islamofobi och dess bakomliggande faktorer. Metoden som rapporten kommer utgår från är diskursanalys. Rapporten undersöker sju källmaterial där olika forskare diskuterar islamofobins betydelse och vilka bakomliggande faktorer som bidrar till islamofobi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)