PeopleFinder - En Silverlight webbapplikation

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

Sammanfattning: Arbetet är ett examensarbete i högskoleingenjörsutbildningen, inriktning datateknik, på Linnéuniversitet. Växjö kommun är just nu mitt i ett nytt projekt för att sammanställa hela IT-organisationen för att göra servicen för anställda och medborgare bättre. Detta projekt kallas ”Ett IT” och ska sammaställa IT-organisationen till fyra huvudavdelningar. Dessa avdelningar är Servicedesk, Service, System och Utveckling. I samband med dessa förändringar har önskemålet om ett enklare sätt att söka efter personer inom IT-organisationen kommit upp. Idag kan man hitta information om anställda i flera olika program. Målet är att genom en applikation kunna gå in och söka efter en person och hitta allt ifrån telefonnummer till status (ex. På möte, på semester). Detta på ett och samma ställe för att göra det enklare för både anställda och utomstående att hitta en person. Resultatet av detta examensarbete har lett till en fungerande applikation som vi kallar för PeopleFinder och är skapad i Silverlight där man kan söka efter personer, se namn, bild, kontaktuppgifter, plats på kartan och plats i kommunhuset, och en del övriga uppgifter som kan vara av intresse. Detta har utvecklats efter IT-chefens och andra inblandade från IT-avdelningens önskemål och presenterades till slut för hela Växjö Kommuns IT-organisation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)