Riktlinjer för utvärdering av tidigare konserveringar

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Sammanfattning: Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen med huvudområdet kulturvård2019, 60 hpAvancerad nivå2019/34

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)