Kameraövervakning i skolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Kameraövervakning tar allt större plats i offentliga och privata rum. De senaste åren rapporteras det om kameror inomhus på skolor där Datainspektionen ifrågasätter om övervakningen bryter mot Personuppgiftslagen (1998:204). Kameraövervakning fortsätter att vara ett populärt brottsförebyggande alternativ när det gäller situationell brottsprevention. Ursprung till dagens övervakning kan återfinnas i stora delar i den panoptiska övervakningsmodell som enligt Michael Foucault (2009) har som primär uppgift att göra den övervakade ytterst medveten om att denne är övervakad. Genom att inte veta om man är övervakad eller inte skapas en situation där de övervakade blir övervakare själva. Övervakningskameran i sig fungerar som ett hjälpmedel till den formella övervakningen och som en kapabel väktare när mänskliga ögon inte räcker till. Vår studie syftar till att förklara hur kameraövervakning ser ut på en grundskola i Skåne där övervakning sker inomhus. Vi utförde kvalitativa intervjuer med elever, lärare och rektorn för att utröna deras upplevelser och tankar kring kameraövervakningen. Resultatet visar på att skolans brottslighet minskat efter att kameraövervakningen startade, då skolan ofta hade inbrott och skadegörelse tidigare. Elever och lärare verkade generellt nöjda alternativt likgiltiga till kamerorna och ansåg att dessa var ett led till att upprätthålla säkerheten på skolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)