Konstruktionen av kvinnojoursrörelsen i Sveriges offentliga politik mellan åren 2008-2019 : En kritisk diskursanalys om relationen mellan stat, marknad och kvinnojoursrörelsen

Detta är en Master-uppsats från Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)