Åtgärder för att förebygga malnutrition hos äldre : En litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Örebro universitet/Hälsoakademin; Örebro universitet/Hälsoakademin

Sammanfattning: Det normala åldrandet samt kroniska sjukdomar påverkar individens näringstillstån, förmågan att inta mat och kan leda till malnutrition. Malnutritionstillstånd har samband med ökad risk för funktionsnedsättning och död. Syftet med denna studie var att beskriva åtgärder för att förebygga och behandla malnutrition hos äldre. Metoden var systematisk litteraturstudie med deskriptiv design. Studien innefattade 15 kvantitativa studier genomförda på personer över 65 år. Resultatet visade att nutritionsåtgärder som att ge kosttillskott, förbättra måltidsmiljön, handleda personl och patienter i nutritionsfrågor är förebyggande och behandlande av malnutrition hos äldre personer. De flesta åtgärderna är studerade på institutioner men kan tillämpas i primärvård och hemsjukvård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)