Krisinformation och sociala medier : Rekommendationer för proaktiva åtgärder mot falsk information och ryktesspridning på sociala medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap

Sammanfattning: Våren 2017 upplevde Sverige en kris när det terrorattentat med flest dödsfall sen 1940 inträffade; en lastbil körde längs Drottninggatan i Stockholm, varpå flera personer blev påkörda varav fem personer dödades. Händelsen spred sig snabbt i sociala medier och delar av informationen som spreds var obekräftade uppgifter som senare visade sig vara felaktiga. Syftet med denna studie har varit att framställa rekommendationer för kriskommunikatörers proaktiva arbete mot falsk information och ryktesspridning på sociala medier samt utgöra en grund för vidare forskning inom krisinformatik. För att uppnå detta syfte har sex respondenter från Krisinformation.se och Polisen intervjuats och en tidslinje (Bilaga 3) upprättats för att förtydliga händelseförloppet på sociala medier under terrorattentatet. Analys av data från det insamlade materialet har resulterat i tio rekommendationer som kan appliceras för att proaktivt motverka falsk information och ryktesspridning på sociala medier. Rekommendationer som kan appliceras generellt hos aktörer inom krishantering. Dessa rekommendationer var: Öva; Bevaka; Skapa material; Var snabb; Var korrekt; Var närvarande; Bemöt rykten; Var tillgänglig; Utbilda; Crowdsourca.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)