Utveckling av system för ledighetsplanering

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Författare: Marcus Nordlander Wiik; Gustav Pettersson; [2013]

Nyckelord: Programmering; ASP.NET;

Sammanfattning: Vacation 2.0 är ett ledighetsansökningssystem utvecklat hos CGI i Linköping för deras Linköping- och Norrköpingskontor. Med Vacation 2.0 kan anställda boka in kommande semester, föräldraledighet samt jour. Vacation 2.0 ger HR-avdelningen en översikt över tillgänglig personal genom en sammanställning av alla arbetsgruppers ledighetsansökningar. Systemet underhålls av en administratör som har behörighet att administrera arbetsgrupper och ändra anställdas existerande ledighetsansökningar. De anställda som är ansvariga för en grupp eller är anställd på HR-avdelningen kan ges behörigheten av systemadministratören. Kraven för systemet togs fram genom intervjuer med anställda som vi sedan utvärderade. Det slutgiltiga systemet uppfyller de krav som framkom samt har ett modernt gränssnitt som är lättöverskådligt. För att säkerställa att systemet uppfyllde kraven utfördes genomgående användartester av CGI:s testgrupp. Systemutvecklingen följde en utvecklingsmetodik som inspirerades av Scrum och Extreme Programming. Systemet är utvecklat i ASP.NET Web Forms med språket C# på serversidan och JavaScript med biblioteket jQuery används för klientsidan. Vacation 2.0 använder sig av en SQL-databas som hanterades med Microsoft SQL Server Management Studio 2012.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)