Västerlänningarna och "de Andra" : En undersökning av hur islam och muslimer framställs i läromedel mellan åren 1968-2018

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning: The aim of this study is to examine the portrayal of Islam and Muslims in Swedish textbooks published between 1968 and 2018, and whether there has been a development in the portrayal. The material that has been analyzed is five textbooks aiming towards the Swedish secondary school. The chosen method and theory for this paper is critical discourse analysis, within this theory, the three-dimension model by Fairclough was chosen to analyze the results. The result showed various representations, the ones that stood out were Islam and Muslims as “the Other” in correlation to the west, homogenous, violent and male-dominated. The development one could see were that the first three textbooks, written between 1968-1997 showed a clearer representation of Islam and Muslims as homogenous while the textbooks between 2009 and 2018 sought to represent Islam and Muslim to a greater extant by highlighting a variation within the religion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)