Harmoniseringen mellan det förstärkta laglottsskyddet och livförsäkringar med förmånstagarförordnande : ÄB 7:4 st. 1 i förhållande till FAL 14:7 st. 2

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Robert Östman; [2016]

Nyckelord: Familjerätt; ekonomisk familjerätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)