Sekvensbryt vs narrativ : En obefogad konflikt?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Sammanfattning: Denna rapport utforskar forskningsfrågan hur uppfattar erfarna spelare det avsiktliga utövandet av sekvensbryt i relation till deras upplevande av ett spels narrativ? då granskning av tidigare forskning kring ämnet sekvensbryt väckt frågor kring spelares åsikter om ämnet och huruvida utövandet av sekvensbryt är motsatt viljan att uppleva spelnarrativ. En studie utformades med ändamålet att samla spelares åsikter kring sekvensbryt. För att åstadkomma detta skapades ett textspel kallat Sequerience som gav spelare möjligheten att utöva sekvensbryt och detta användes i kombination med en enkät där de kunde reflektera över ämnet. Studien spreds online och till kanadensiska universitetskretsar och totalt deltog 11 personer. Dessa svar var tillräckliga för att etablera att det finns spelare som kan avsiktligt utöva sekvensbryt med viljan att uppleva ett spels narrativ i behåll. Vid framtida studier kan ett större deltagarantal ge djupare insikt i de olika ställningar som spelare kan ha gentemot sekvensbryt i relation till upplevandet av narrativ.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)