EXTERNA RELATIONER I KOMPLEXA ORGANISATIONER : FALLSTUDIE MED KARTLÄGGNING OCH ANALYS AV SVENSKA KRAFTNÄT

Detta är en Master-uppsats från Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation; Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation

Författare: Niklas Gutekvist; August Nilsson; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)