Tjejer med flyt : En flytväst för kvinnor

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik; Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik

Sammanfattning:

Denna rapport redovisar examensarbetet ”Tjejer med Flyt” vid Innovations- och designingenjörsprogrammet på Karlstads universitet. Arbetet omfattar 20p per student och innefattar alla steg i produktutvecklingen från projektbeställning till färdig prototyp.

Projektet har utförts i samarbete med Baltic Safety Produkts AB. Företaget är europaledande inom flytvästtillverkning och har identifierat ett behov på marknaden av flytvästar utformade för kvinnor.

Uppdraget har varit att ta fram ett förslag på en dammodell till Baltics sortiment av flytvästar. Produkten avser ett allroundflytplagg i 50 N klassen, storlek M, 50-70kg. Målgruppen för detta projekt har varit den aktiva kvinnan som vill förmedla aktivt båtliv till sin omgivning.

Två litteraturfördjupningar har genomförts med inriktning mot ”Mannligt och Kvinnligt” samt ”Säkerhets och kvalitetscertifiering av produkter”. Dessa redovisas i rapportens första del.

Produkten som tagits fram erbjuder större rörelsefrihet, flexibilitet och bättre passform. Materialet och skärningen ger ett feminint uttryck samt en plaggkänsla utan att kompromissa med kvalitet och säkerhet.

Projektet har resulterat i två prototyper. Mönsterskydd är taget på konceptet och Baltic arbetar vidare med produkten inför en eventuell lansering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)