Mexikanska sjuksköterskors erfarenhet av omvårdnad till och av personer med diabetes mellitus typ 2 : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

Författare: Ulrika Krantz; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)