Injektionsrum - Är vi redo för hjälpen? : En kvalitativ studie av socionomstudenters attityder till harm reduction med fokus på injektionsrum.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Socialhögskolan

Sammanfattning: This paper examins attitudes towards harm reduction within focus on supervised injection site measures in Sweden. Through investigating the senitments of current social work students at Lund University, the paper concludes that despite the countries overall effort to combat substance abuse, the coming generation of social workes is largely positive to public supervised injection centers. The study was done with a qualitative method and included ten students responding. The study shows that the participants were positive to supervised injection site.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)