Konsumentbeteende i krisEn kvalitativ flerfallsstudie om social marknadsföring inomdagligvaruhandeln

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Sabina Calleberg Fager; Sumeya Elmi; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)