Dystopins söner : En genusvetenskaplig analys av maskulinitet i två dystopiska ungdomsromaner

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

Författare: Michael Persson; [2018]

Nyckelord: genus; dystopi; maskulinitet; ungdomslitteratur; didaktik;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)