Är människor medvetna om sin personliga Integritet på Internet?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Författare: Anton Norberg; Jesper Svefelt; [2020]

Nyckelord: Personlig integritet; Privacy;

Sammanfattning: Denna studie har haft som syfte att undersöka samt bilda en förståelse över hur medvetna folk är om sin integritet på Internet Sverige. Metoden för studien bygger på en litteraturstudie av relevant litteratur inom det aktuella forskningsområdet, samt ett frågeformulär som distribuerats på olika sociala medier. Resultatet samt analys av denna studie visar på att de personer som deltagit i frågeformuläret till stor del inte är medvetna om sin integritet. Många påstår sig vara medveten medan deras agerande på digitala plattformar visar på det motsatta genom till exempel val av webbläsare samt andra verktyg för ökat integritetsskydd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)