Kartläggning och effektivisering av transporter

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: North Compass Windows i Göteborg är ett företag med strategin engineer to order. En kundorder tas emot och leverantören tillhandahåller det skräddarsydda fönstret och veckor senare monteras produkten av North Compass Windows på önskad plats. Denna fallstudie kommer att undersöka möjligheterna att effektivisera transporter från leverantören. Den baseras på att minska leveranstiden till många av företagets kunder. Följande uppsats kommer också att undersöka hur företagets lönsamhet kan påverkas av de föreslagna förbättringarna. Inledningsvis utvärderas olika lösningar på transportuppsättningen. En viktig faktor för förbättringsarbetet är att minska leveranstiderna och då själva ledtiden. Det snabbaste sättet för godstransporter är verkligen inte det billigaste, detta kommer studien också att beakta förslag till förbättringar. Kundservice är en central punkt som utvärderas och vikten av att uppnå sina kunders krav och erbjuda en bra leveransservice. Målet är att effektivisera företagets planering och hantering av transporter. Genom detta kommer de göra företaget mer konkurrenskraftigt på marknaden. I studien anses användning av expressleveranser vara det bästa alternativet. Kunden får betala mestadels av transporten, och leveranstiden förkortas med mer än 50%. Tanken är att fånga upp de kunder på marknaden som har en stramare tidsram för sitt projekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)