Information om information : En hermeneutisk studie av informationsbegrepp inom informationsfilosofi och biblioteks- och informationsvetenskap

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för ABM

Författare: Björn Hellberg; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)