Mapping out Local Field Enhancements of Surface Nanostructures

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Fysiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)