Kreativ kontext för lyckad tillväxt

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för riskerna vid en planerad organisationsförändring gällande effekterna på medarbetarnas kreativitet, samt att lyfta möjliga motmedel mot de oönskade konsekvenserna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)