Kvinnors försörjningsstrategier efter krig i irakiska Kurdistan : Om några kurdiska änkors liv som ensamförsörjare

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Hillevi Melinder; Zhiwar Rashid; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)