"Jag är en riktig raggare" : En kulturanalytisk studie av identitetsskapande bland kvinnliga raggare och deras syn på raggarkultur

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats har varit att beskriva och analysera kvinnliga raggares identitetsskapande ur ett kulturanalytiskt perspektiv, samt beskriva raggarkulturen ur deras perspektiv. För att kunna göra det har jag genomfört fem djupintervjuer, med totalt sex informanter. Jag har också tagit hjälp av litteratur som berör ämnet raggarkultur (och kvinnliga raggare). Inledningsvis är studien av en mer deskriptiv karaktär, då jag valt att försöka definiera vad en raggare är samt beskriva raggarkulturen som sådan i syfte att förstå och visa vad mina informanter konstruerar sin identitet i förhållande till, eller inom. Bilens betydelse och epitetet raggare behandlas, likaså gemenskapen, den sociala aspekten och synen på upplevd trygghet inom kulturen. Jag lyfter fram och analyserar normbrytande sätt att leva och göra kvinnlighet på. Slutsatsen av allt detta kan bäst sammanfattas med att raggarkulturen är en subkultur, eller livsstil beroende på vem du frågar, som fortfarande provocerar. Den bryter i flera avseenden mot rådande normer, gällande allt från stil, smak och ordning till genusuttryck, vilket många tycks veta om och därför väljer att leka med. Det är också en kultur som präglas av en kollektiv identitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)