RTOS med 1.5K RAM?

Detta är en M1-uppsats från KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

Författare: Sandy Chahine; Selma Chowdhury; [2018]

Nyckelord: IoT; PIC; CPU; RTOS; Task; Deadline; Stack; Heap; IoT; PIC; CPU; RTOS; Task; Deadline; Stack; Heap;

Sammanfattning: Internet of Things (IoT) blir allt vanligare i dagens samhälle. Allt fler vardagsenheter blir uppkopplade mot det trådlösa nätet. För det krävs kostnadseffektiv datorkraft vilket medför att det kan vara gynnsamt att undersöka mikrokontroller och hur de skulle klara av detta arbete. Dessa kan ses som mindre kompakta datorer vilka trots sin storlek erbjuder en hel del prestanda. Denna studie avser att underrätta om något befintligt operativsystem kan fungera ihop med mikrokontrollern PIC18F452 samt hur många processer som kan köras parallellt givet MCU:ns begränsade minne. Olika metodval undersöktes och diskuterades för att avgöra vilken metod som skulle generera bäst resultat. En undersökning och flera experiment genomfördes för att kunna besvara dessa frågor. Experimenten krävde att en speciell utvecklingsmiljö installerades och att den generiska FreeRTOS distributionen porterades till både rätt processor och experimentkort. Porteringen lyckades och experimenten visade att frågeställningen kunde besvaras med ett ja - det går att köra ett realtidsoperativsystem på en MCU med enbart 1,5 kB RAM-minne. Under arbetets gång konstaterade också projektet att Amazon byggt sin IoTsatsning på FreeRTOS. De hade dock satsat på en mer kraftfull MCU. Satsningen ville därmed framhålla det som en mer framtidssäker inriktning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)