Old School-tatueringar : Den traditionella tatueringskonsten i väst

Detta är en Kandidat-uppsats från Institutionen för kultur och kommunikation

Författare: Sofia Lycke; [2008]

Nyckelord: tatueringar; konsthantverk; väst;

Sammanfattning:

Old School-tatueringar - Den traditionella tatueringskonsten i västär en C-uppsats inom Konstvetenskap av Sofia Lycke. Uppsatsens syfte är att undersöka Old School-tatueringarnas sociala kontext. Detta genom intervjuer med tatuerare och tatuerade personer samt litteratur- ochtidningsmagasinsstudier. Frågeställningar är följande: Hur definieras Old School-tatueringar historiskt och stilmässigt? Är tatueringar mer populära idag än för fem år sedan? Hur är acceptansen gentemot tatueringar idag jämfört med för cirka fem år sedan? Vad betyder Old School-tatueringarna för dess bärare och varför bär dem? Slutsatser är bland annat att Old School-tatueringar har en lång historia som började då framförallt sjömän och soldater i USA och Storbritannien började utöva konsthantverket. De som bär Old School-tatueringar anser till största del att estetiken kommer före budskapet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)