Att bli utsatt : en studie om islamofobi i läromedel i grundskolans tidiga skolår

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Författare: Mona Dirawi; Sara Rahmeh; [2017]

Nyckelord: islamofobi; stereotyp; andrafiering;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)