EU-bidrag - Ansökningsprocessen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen

Författare: Kicki Stigson; [2004]

Nyckelord: EU-bidrag; idéskiss; projektplan; programkontoret;

Sammanfattning: Mitt examensarbete har främst bestått av inhämtande av kunskap om EU-bidrag. Om möjligheter / förutsättningar för att söka bidrag för ett internationellt samarbete, med två skolor, i två olika Europeiska länder. Det viktigaste är att göra de olika momenten i rätt ordning. Till min hjälp har jag haft kommunens internationella sekreterare, Karin Wessman, som kan det här på sina fem fingrar. Samtidigt som jag inhämtat informationen, har jag jobbat med att vår skola ska starta upp ett internationellt samarbete med andra europeiska skolor. Allt från att förankra det hos arbetslaget och rektorn till att skriva idéskissen och söka samarbetspartner. Tanken är att du genom detta arbete ska få en överblick över hur du ska gå tillväga när du ska söka EU-bidrag, lite av en handledning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)