Hur återskapas förtroende och autenticitet efter woke washing? En studie om hur värderingsdrivna varumärken kan återskapa konsumenters förtroende och upplevelse av autenticitet efter en förtroendekris.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Amalia Lövstrand; Sofia Hellsing; [2021-02-11]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)