Miniature wave energy converter using dual rotating dynamic axes

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

Författare: Robert Antar; Daniel Gonzalez; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)