Examensarbete Violin : reflektion Examenskonsert & Stilanalysarbete Stämspel-en analys av Johan Hedins spel

Detta är en Kandidat-uppsats från Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för folkmusik

Författare: Anna Rubinsztein; [2015]

Nyckelord: stämspel; folkmusik;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)