Ett ökat samspel mellan jordbruk och biotopskyddsområden : De nya dispensreglerna

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Författare: Johanna Schultz; [2015]

Nyckelord: Biotopskydd; dispens;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)