Mysak Konstruktion av ett mät- och stimulikort för mobiltelefoner

Detta är en M1-uppsats från Linköpings universitet/DatorteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

Författare: Rolf Wikström; [2015]

Nyckelord: Mobiltelefon; mätpunktsväljare; testinterface;

Sammanfattning: Vid högvolymsproduktion av konsumentelektronik är testtid, mätnogrannhet och fabriksgolvsutrymme synonymt med kostnader. Detta har gjort att man på sektionen Test Engineering vid Ericsson Mobile Communications fabrik i Linköping tagit fram ett testkoncept, kallat Pelle-konceptet, där datorkraft och mätutrustning flyttas in i små utrymmessnåla testfixturer anpassade för både robotiserade produktionslinor och manuella. Det nya testkonceptet saknade på våren 1998 ett generellt mät- och stimulikort för mobiltelefoner vilket specificerades och konstruerades  under sommren och hösten 1998 av författaren och Stefan Lantz. I rapporten beskrivs arbetet med att specificera kortets funktionsblock samt detaljkonstruktion av de funktionsblock som författaren ansvarat för. Rapporten ger även en inblick i designarbetet och dess svårigheter för ett mät- och stimulikort med många olika funktionsblock på en mycket begränsad yta, samt de problem som uppstår i många projekt till följd av förändrade krav, missupfattningar, kommunikationsmissar och saknad dokumentation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)