Ett studium av Guds logos i Johannesprologen : I ljuset av GT, NT och övrig judisk vishetslitteratur

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Teologiska institutionen

Författare: Glenn Kärnerup; [2013]

Nyckelord: Logos; Johannes;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)