AUTISM - IDROTT & HÄLSA

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

Sammanfattning:

Idrottsundervisning för elever med diagnosen autism är en miljö som kräver

specialpedagogiska åtgärder. Struktur är en grundläggande del i undervisningen av dessa

elever. Detta är något som examensarbetet behandlar. Genom intervjuer och observationer har

denna undersökning resulterat i olika metoder och undervisningsstrategier för barn och

ungdomar med autism vad gäller motorik, kondition, bollspel, samarbete, tvångsmässiga

mönster och att fånga elevens intresse. Detta examensarbete kan fungera som ett underlag till

idrottslärare som arbetar med autistiska elever. Man bör ha i åtanke att detta examensarbete

och dess resultat inte fungerar för alla barn och ungdomar med autism, utan det är viktigt att

undervisningen individualiseras efter varje individ.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)